Конкурсы

Завершенные конкурсы с именами судей и победителей.

 КонкурсСудьяПобедитель
Die Schwalbe 2019-20Ulrichsen=JNielsen=S
Timman-70 JT 2021Timman=JPasman=M
Moscow ty 2021Osintsev=SPasman=M
CFD Championship 2021Osintsev=SPervakov=O
FRME 2021Ostmoe=GMinski=M & Gurgenidze=D
Ukraine Team 2021Didukh=STarasiuk=V
Zhigulovskie Zori 2021Pervakov=OMinski=M & Stavrietsky=A
Zakharov MT 2021Kalashnikov=VPervakov=O & Gromov=M
UAPA-15-A TTPasman=MArestov=P Osintsev=S
UAPA-15-B (+)Gatti=DJasik=A
UAPA-15-C (=)Gyarmati=PArestov=P & Hlinka=M
Youth CC Challenge 2021Nielsen=SPopov=A
Jenever Thematic ty 2021Van Herck=MMinski=M
Sinfonie Scacchistiche 2020Campioli=MGarcia=M & Krug=P
Chess ArtistryNunn=JDidukh=S
Belyakin-100 MTKalashnikov=VOsintsev=S
Polasek and Vlasak-64Polasek=J Vlasak=EMinski=M
FIDE World Cup 2021Pervakov=OStavrietsky=A
Polish Chess Federation 2020Rusinek=JCosteff=G
UAPA-14-A TTKiryakov=POsintsev=S
UAPA-14-B (+)Hlinka=MArestov=P & Zhukov=A
UAPA-14-C (=)Rewitz=POsintsev=S & Shanshin=V
Vasily Platov-140Sprenger=JDidukh=S
Rinck-150 MTGonzalez=LAfek=Y Avni=A
Rinck-150 TTGonzalez=LKeith=D Arestov=P
Zadachy i Etyudy 2020Arestov=PTSN & Shevchenko=K
Springaren 2020Afek=YPasman=M
Problem Paradise 2020 (+)Garcia=MKiryakov=P & Arestov=P
Problem Paradise 2020 (=)Garcia=MTimman=J
StrateGems 2020Hlinka=MMinski=M
Vazha Neidze MT 2021Gurgenidze=DBazlov=Y
Gia Nadareishvili MT 2021Gurgenidze=DDidukh=S, Bazlov=Y
Iosif Krikheli MT 2021Gurgenidze=DPervakov=O & Gromov=M
Velimir Kalandadze MT 2021Gurgenidze=DTimman=J
Iuri Akobia MT 2021Gurgenidze=DMinski=M & Sprenger=J
Shakhmatnaya Kompozitsia 2020Lebedev=VBazlov=Y
Curierul Problemistic 2018-20Nielsen=SMinski=M
Variantim 2020Avni=ANielsen=S & Minski=M
Problemist Ukraini 2019-20Hlinka=MArestov=P
Phenix 2020Hlinka=MCampiloi=M
Probleemblad 2019-20Ulrichsen=JNielsen=S & Minski=M
Magyar Sakkvilag 2020Kiryakov=PNielsen=S & Minski=M
Probleemblad 2017-18Stoffelen=WNielsen=S
Vratnica-64 2019-20Kalashnikov=VKrug=P Garcia=M
Ceskoslovensky Sach 2020Vlasak=EJasik=A
Vratnica-64 2016-18Djurasevic=BMinski=M & Nielsen=S
Zadachy i Etyudy 2019Osintsev=SGarcia=M & Krug=P
Vecherny Petersburg 2020Katsnelson=VPopov=A, Arestov=P
ChessStar-A 2020 (+)Garcia=MKrug=P
ChessStar-B 2020 (10+)Garcia=MOsintsev=S
ChessStar-C 2020 (=)Garcia=MTarasiuk=V & Arestov=P
64 Shakmatnoye Obozrenye 2020Pervakov=ODidukh=S
UAPA-13-A (RR-Q)Kalashnikov=VArestov=P & Krug=P
UAPA-13-B (+)Avni=AArestov=P & Keith=D
UAPA-13-C (=)Osintsev=SPasman=M
 КонкурсСудьяПобедитель
Muradov-70 JTMuradov=MPervakov=O Zaitsev=I
Maroc Echecs 2020Waelzel=HGonzalez=L
Sinfonie Scacchistiche A 2019Campioli=MOsintsev=S
Sinfonie Scacchistiche B 2019Campioli=MMikitovics=J
Sinfonie Scacchistiche C 2019Campioli=MGonzalez=L
Sinfonie Scacchistiche D 2019Campioli=MMikitovics=J
Azerbaijan CCC-50Muradov=MKiryakov=P & Arestov=P
Razumenko MT 2020Popov=ASochnev=A
UAPA-12-A1 (1. 0-0)Gyarmati=PAfek=A
UAPA-12-A2 (1... 0-0)Gyarmati=PArestov=P & Kiryakov=P
UAPA-12-B1 (+)Eilasyan=EAvni=A
UAPA-12-B2 (=)Eilasyan=EPallier=A
Die Schwalbe 2017 (+)Campioli=MGarcia=M
Die Schwalbe 2017 (=)Campioli=MBuy=B & Tar & Gar
Pervakov-60 JTPervakov=ONielsen=S
FRME 2020Afek=YNielsen=S
Schach 2018-2019Gyarmati=PNielsen=S
Graviura 2020Agapov=IPervakov=O
FRME TT 2020Nielsen=SAvni=A & Afek=A
The Problemist 2018-2019Nunn=JDidukh=S
Corona Schach 2020Gruber=HPervakov=O
UAPA-11-A 2020Buyannemekh=BPervakov=O
UAPA-11-B1 2020Kiryakov=PPervakov & Stavrietsky
UAPA-11-B2 2020Neishtadt=VMikitovics=J
Moscow ty 2020Osintsev=SPervakov=O
Nielsen-45 JTNielsen=SPervakov & Sumbatyan
FIDE World Cup 2020Afek=YHlebec=D
Phenix 2019Afek=YPasman=M
Van de Gevel-60Gevel=ENielsen=S
StrateGems 2019Kekely=LNielsen=S
Strategems 2018Miloseski=BHuschenbeth & Minski
Problem Paradise 2019 (+)Garcia=MKrug=P
Problem Paradise 2019 (=)Garcia=MYoo=C, Timman=J
Tehtavaniekka 2017-19Minski=MRusz=A
Zadachy i Etyudy 2018Bazlov=YSochnev=A
Variantim 2019Nielsen=SAvni=A
Polish Chess Federation 2019Rusinek=JMurdzia=P & Minski=M
UAPA-10-A1 2019Krug=PMicaloni=M & Rusz=A
UAPA-10-A2 2019Krug=PTarasiuk=V
UAPA-10-B1 2019 (+)Ostmoe=GKrug=P
UAPA-10-B2 2019 (=)Ulrichsen=JPasman=M
Victory AT 2020Osintsev=SKopilov=E
Pat a Mat 2018-2019Vlasak=EMinski & Gurgenidze
64 Shakhmatnoye Oboz 2019Arestov=PAfek=Y & Pervakov=O
Vecherny Peterburg 2019Katsnelson=VArestov=P & Keith=D
Borodavkin-50 JTTarasiuk=VPervakov & Stavrietsky
Magyar Sakkvilag 2019Kekely=LNielsen=S & Minski=M
Chess Star 2019Gyarmati=PNielsen=S
Shakhmatnaya kompoz 2019Stavrietsky=ARusz=A, Kiryakov=P
Ceskoslovensky Sach 2019 (+)Garcia=MKrug=P
Ceskoslovensky Sach 2019 (=)Garcia=MHlinka=M & Kekely=L
Mikitovics-70 JT (+)ParticipantsPervakov=O
Mikitovics-70 JT (=)ParticipantsBazlov=Y